DE WOZ WAARDE: WAT IS DAT?

DE WOZ WAARDE: WAT IS DAT?

We kennen bijna allemaal wel de jaarlijkse WOZ-beschikking die aan het begin van ieder jaar op de deurmat valt, maar wat is WOZ? Waarom is er de WOZ? En wat zijn de gevolgen voor de waardebepaling van uw huis/bezit/grond/bedrijf?

Wat is de WOZ-waarde?
In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) aangenomen. De WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen en daarmee bij iedereen op gelijke wijze belastingen te heffen. De gemeente is de officiële uitvoerder van de WOZ en bepaalt daarom de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen haar gemeentegrenzen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Niet eens met jouw WOZ-waarde? Maak bezwaar!

Doel van de WOZ waarde
De WOZ waarde is in feite ingevoerd zodat de overheid belastingen kan heffen. Er zijn drie verschillende overheden die de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruiken voor de heffing van belastingen en dat zijn:

De Gemeente (onroerendezaakbelasting OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting)
De Belastingdienst (Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Successiewet)
Waterschap (Watersysteemheffing)
Zoals je kunt zien is de WOZ-waarde van belang bij het heffen van diverse belastingen die u dient te betalen. WOZ waarde en woningwaarde is niet hetzelfde. Check hier jouw woningwaarde:

Bereken mijn woningwaarde

Hoe wordt de WOZ waarde vastgesteld?
De gemeente bepaalt op de waardepeildatum de WOZ van jouw woning (WOZ-object) op basis van de geschatte marktwaarde, oftewel de vrije verkoopwaarde van uw woning, oftewel het bedrag dat het huis zou opleveren wanneer deze zou worden verkocht. De waardepeildatum is altijd 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-beschikking van 2021 heeft dus als waardepeildatum 1 januari 2020. De WOZ wordt bepaald aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt (referentiepanden). Verder wordt de WOZ van de woning berekend op grond van objectkenmerken, zoals:

Het type woning
De grondoppervlakte van het perceel
In de huidige woningmarkt blijken vooral kenmerken als kwaliteitsniveau en onderhoudstoestand van groot belang voor de verkoopbaarheid en daarmee voor de marktwaarde. Deze kenmerken wegen tegenwoordig zwaarder mee bij de WOZ-taxatie dan enkele jaren geleden.

De gemeente houdt de objectkenmerken daarom voortdurend actueel, zij controleren omgevingsvergunningen en jaarlijks vergelijkt zij hoogtefoto’s om veranderingen op te sporen. Hierdoor kan de gemeente zien of er bijvoorbeeld een serre is aangebouwd, of een dakkapel is geplaatst. Deze kenmerken worden vastgelegd in de administratie en kunnen vervolgens worden meegenomen in de volgende taxatieronde. Veranderingen in de kwaliteit en het onderhoudsniveau van een woning moeten door een taxateur worden beoordeeld. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van actuele foto’s van de straat. De gemeente kan de objectkenmerken op verschillende manieren checken.

We kennen bijna allemaal wel de jaarlijkse WOZ-beschikking die aan het begin van ieder jaar op de deurmat valt, maar wat is WOZ? Waarom is er de WOZ? En wat zijn de gevolgen voor de waardebepaling van uw huis/bezit/grond/bedrijf? Wat is de WOZ-waarde? In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *